تلفظ صحیح /ʃ/ [fish] /Ʒ/ [asia]
جهت تلفظ صحیح /ʃ/ مطابق شکل، لبها را اندکی گرد نموده، نوک زبان را اندکی بالا گرفته و به طرف داخل ببرید. سپس بدون ارتعاش حنجره، آنرا ادا نمایید.
تلفظ صحیح /Ʒ/ نیز مشابه /ʃ/ بوده با این تفاوت که تلفظ آن با ارتعاش حنجره و بدون خروج هوا از دهان انجام می شود.

مثال:
/ʃ/ show, fashion, brush, sugar, issue, information, ocean
/Ʒ/ measure, leisure
پخش فایل صوتی

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : تلفظ صحیح /ʃ/ [fish] /Ʒ/ [asia] | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.98 : 6982
4.98تلفظ صحیح /ʃ/ [fish] /Ʒ/ [asia]
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :