تلفظ صحیح /tʃ/ [chips] /dƷ/ [jam]
جهت تلفظ صحیح /tʃ/ مطابق شکل، لبها را گرد نموده، ابتدا دهان را در وضعیت /t/ قرار دهید، سپس مانند حالت /ʃ/ زبان را اندکی به طرف داخل ببرید و بدون ارتعاش حنجره، آنرا ادا نمایید.
تلفظ صحیح /dƷ/ نیز مشابه /tʃ/ بوده با این تفاوت که تلفظ آن با ارتعاش حنجره و بدون خروج هوا از دهان انجام می شود.

مثال:
/tʃ/ chair, teach, nature, catch
/dƷ/ job, banjo, gentle, age, edge, danger, angel, sponge
پخش فایل صوتی

‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- مشاهده و دانلود فیلم در آپارات


‹- بازگشت به فهرست درسها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : تلفظ صحیح /tʃ/ [chips] /dƷ/ [jam] | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.98 : 6982
4.98تلفظ صحیح /tʃ/ [chips] /dƷ/ [jam]
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :