آموزش گرامر آسان زبان انگلیسی

آموزش گرامر آسان زبان انگلیسی

دستور زبان انگلیسی، ابزار قدرتمندی است که می تواند مسیر یادگیری و افزایش مهارتهای چهارگانه شامل مهارتهای شنیداری، خواندن، نوشتن و مکالمه را هموارتر نماید. به بیان دیگر شما در هر سطح از زبان انگلیسی که باشید، به یادگیری و مرور همیشگی گرامر نیاز خواهید داشت.

در این مجموعه با مطالب کاربردی و مهم گرامر همراه با مثالهای متنوع و بیان ساده آشنا خواهید شد.

ترکیبهای فعل be در زمان حال ساده افعال اصلی در زمان حال ساده زمان حال استمراری زمان حال کامل زمان حال کامل استمراری جملات امری، بیان پیشنهاد و درخواست
ترکیبهای فعل be در زمان گذشته ساده افعال اصلی در زمان گذشته ساده زمان گذشته استمراری زمان گذشته کامل زمان گذشته کامل استمراری
زمان آینده ساده با be going to زمان آینده ساده با will, shall کاربرد جملات حال استمراری در زمان آینده ساده زمان آینده استمراری زمان آینده کامل زمان آینده کامل استمراری
ضمایر فاعلی صفات ملکی ضمایر ملکی ضمایر انعکاسی ضمایر مفعولی، مفعول مستقیم و غیرمستقیم ضمایر ربطی
صفت کاربرد as … as در بیان تشابه صفتها صفت تفضیلی صفت عالی کاربرد too و enough کاربرد so و such
قید کاربرد as … as در بیان تشابه قیدها
افعال مودال کاربرد can در بیان توانستن و امکان داشتن کاربرد must, should, have to, need to در بیان الزام کاربرد must, might, can’t در نتیجه گیری و قیاس زمان گذشته افعال مودال
جملات پرسشی yes/no جملات پرسشی با wh جملات پرسشی غیر مستقیم جملات پرسشی ضمیمه
مصدر اسم مصدر افعال خاص بیان هدف و نتیجه
اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش
جملات شرطی نوع صفر جملات شرطی نوع اول جملات شرطی نوع دوم جملات شرطی نوع سوم جملات شرطی ترکیبی
کاربرد wish کاربرد used to کاربرد would
بیان مالکیت حرف تعریف نامعین حرف تعریف معین حروف اضافه زمان حروف اضافه مکان کاربرد too, so, either, neigher, nor
جملات معلوم و مجهول جملات سببی نقل قول مستقیم و غیرمستقیم افعال دو جزئی
کاربرد clause ها جمله واره اسمی جمله واره موصولی جمله واره قیدی وجه وصفی فعل کاربرد phrase ها
فهرست افعال بی قاعده

‹- بازگشت به فهرست درس‌ها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی (علیرضا معتمد) | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.88 : 9572
4.88فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی (علیرضا معتمد)
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | فهرست درسهای گرامر آسان زبان انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :