پادکست‌های انگلیسی

پادکست‌های انگلیسی

اگر می خواهید در مکالمه موفق شوید، مدت بیشتری را برای گوش دادن به فایلهای صوتی سپری کنید. پس از انتخاب سطح مورد نظر، فایلهای صوتی این بخش را باید بصورت روزانه و مستمر گوش کنید.

پادکست‌های سری اول Starter پادکست‌های سری دوم Elementary پادکست‌های سری سوم Pre-Intermediate پادکست‌های سری چهارم Intermediate

‹- بازگشت به فهرست درس‌ها

انگلیسی با علیرضا معتمد

All rights reserved, Copyright © Alireza Motamed.
| Web | Email | Instagram | Telegram |

TahlilGaran : پادکست‌های انگلیسی (علیرضا معتمد) | علیرضا معتمد , گروه آموزشی , موسسه زبان انگلیسی , تحلیلگران , مایندست فور آیلتس , امریکن انگلیش فایل , تاچ استون , مکالمه زبان انگلیسی در دنیای واقعی , آموزش مجازی , آزمون تعیین سطح , دانلود , نرم افزار , دوره های آموزشی آنلاین , خودآموز زبان انگلیسی , نرم افزارهای آموزشی , زبان انگلیسی , آموزشگاه مجازی , آموزش مجازی 4.88 : 9572
4.88پادکست‌های انگلیسی (علیرضا معتمد)
آموزشگاه مجازی زبان انگلیسی تحلیلگران | پادکست‌های انگلیسی | موسس و مدیر مسئول :